Home

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne EnergoChemTest Sp. z o. o.

ul. Horsta Bienka 8b
44-100 Gliwice skr. poczt. 32
Tel: 32 231-02-19 – sekretariat
E-mail: ect@energochemtest.pl

Nasi specjaliści:
Łukasz Kucharski – Prezes Zarządu; Starszy Specjalista ds. Chemicznego Czyszczenia Urządzeń
Tel: 603 492 868
E-mail: kucharski@energochemtest.pl

Piotr Remer – Specjalista ds. Chemicznego Czyszczenia Urządzeń
Tel: 697 100 972
E-mail: remer@energochemtest.pl

Wojciech Skrzypczak – Specjalista ds. Chemicznego Czyszczenia Urządzeń
Tel: 601 673 243
E-mail: skrzypczak@energochemtest.pl