Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Spółka z o.o.

 

| o firmie | oferta | uprawnienia | realizacje | kontakt |

 

ciekawsze  obiekty

 

   
 • instalacje chlorku i polichlorku winylu
 • instalacje wytwarzania i przesyłu tlenu
 • instalacje wytwarzania rozpuszczalników, chloru i fenolu
 • systemy freonowo - olejowe
 • instalacje olejowych nośników ciepła (ONC)
 • systemy hydrauliczne walcarek
 • park magazynowy PVC
 • skraplacze natryskowo - wyparne
 • układy sprężania i chłodzenia gazów
 • układy rurociągów paliwowych (ciekłych i gazowych)
 • układy rurociągów oleju smarnego, uszczelniającego i hydraulicznego
 • kotły technologiczne i utylizacyjne o unikalnej konstrukcji

 

 

 

obiekty typowe

 

   
 • układy wodno - parowe bloków energetycznych
 • kotły parowe nisko, średnio i wysokociśnieniowe
 • kotły wodne (małej i dużej mocy)
 • wymienniki i chłodnice różnych typów
 • reaktory i aparaty chemiczne

 

 

 

Copyrights © 2003  WPUP EnergoChemTest Spółka z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.