Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Spółka z o.o.

 

| o firmie | oferta | uprawnienia | realizacje | kontakt |

 

zakres działalności:

   

 

 • Pomontażowe trawienia (usuwanie produktów korozji, pasywacja, konserwacja):

  • kotłów energetycznych (również dmuchanie),

  • obiegów wodno-parowych,

  • rurociągów i zbiorników,

  • układów olejowych,

  • instalacji technologicznych.

   

 • Chemiczne czyszczenie z osadów eksploatacyjnych:

  • wszelkich urządzeń będących w kontakcie z wodą i parą,

  • układów olejowych,

  • urządzeń technologicznych.

   

 • Odtłuszczanie urządzeń i instalacji tlenowych oraz podobnych
   

 • Konserwacja kotłów na okres postoju
   

 • Dmuchanie kotłów i rurociągów
   

 • Testowanie kwaśnych środków czyszczących i inhibitorów do kwasów
   

 • Badania i ekspertyzy stanu materiałowego orurowania kotłów pod kątem:

  • ustalenia przyczyn awarii (uszkodzeń rur),

  • określenia przydatności do dalszej eksploatacji,

  • określenia konieczności i terminu chemicznego czyszczenia.

   

 • Analizy chemiczne osadów

 

 

 

Copyrights © 2003  WPUP EnergoChemTest Spółka z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.