Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Spółka z o.o.

 

| o firmie | oferta | uprawnienia | realizacje | kontakt |

 

o nas

 

   

   Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne EnergoChemTest Spółka z  o.o. zostało utworzone na podstawie Aktu Notarialnego - repertorium A numer 3045/88 z  dnia 20 grudnia 1988r.

   EnergoChemTest posiada osobowość prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach, X wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000100651.

  Kierownictwo firmy stanowi jednoosobowy Zarząd. Ustanowiony jest również Prokurent.

   EnergoChemTest rozpoczął działalność gospodarczą 1 marca 1989r. Powstał on jako samodzielne przedsiębiorstwo z pionu badawczo-pomiarowego Zakładu Badawczo-Projektowego Energochem Gliwice.

   Spółka jest firmą inżynierską wykonującą głównie prace z zakresu chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń energetycznych i instalacji technologicznych.

EnergoChemTest dysponuje:

 • specjalistami posiadającymi 30 ¸ 35 lat doświadczeń w branży,

 • profesjonalnym laboratorium chemicznym (analityczno - technologicznym),

 • opatentowanymi rozwiązaniami oraz własnym know-how.

 • W dotychczasowej praktyce specjaliści EnergoChemTest zrealizowali około 3000 czyszczeń i trawień urządzeń przemysłowych, często według unikalnych technologii z jednokrotnym zastosowaniem na nietypowych obiektach.

   

   

  kierownictwo firmy

   

     

  Prezes Zarządu - Czesław Zaczyński

  Prokurent - Łukasz Kucharski

   

   

   

  zespół techniczny

   

     

  Krzysztof Mormul - główny specjalista d/s chemicznego czyszczenia i trawienia

  Józef Kucharski - starszy specjalista d/s chemicznego czyszczenia i trawienia

  Czesław Zaczyński - starszy specjalista d/s metaloznawstwa, chemicznego czyszczenia i trawienia

  Maciej Sławiński - starszy specjalista d/s chemicznego czyszczenia i trawienia

  Łukasz Kucharski - specjalista d/s chemicznego czyszczenia i trawienia

  Karol Stajszczyk - konsultant d/s chemii energetycznej

   

   

   

  zespół administracyjno-ekonomiczny

   

     

  Halina Romaniak - specjalista d/s ogólno-ekonomicznych

  Halina Hendrzak - księgowość

   

   

   

  Copyrights © 2003  WPUP EnergoChemTest Spółka z o.o.
  Wszystkie prawa zastrzeżone.